Emeli añyñ döreýiş taryhy we şu güni

Häzirki wagtda emeli añ diňe bir IT pudagynda däl, eýsem adam işjeňliginiň beýleki köp ugurlarynda,esasanam ösüşiň iň geljegi uly ugurlaryndan biri hasaplanýar. Hususan-da, emeli añ esasly çözgütler “Sanly ykdysadyýet” düşünjesini durmuşa geçirmek nukdaýnazarynda esasy umytlardan biridir. Emeli añ Týuringiň 20-nji asyryň başlaryna degişli kibernetika baradaky nazaryýet işine esaslanýar. Konseptual şertler … Continue reading  Emeli añyñ döreýiş taryhy we şu güni