TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Elektrik we sürüjisiz ýük awtoulaglaryny tanyşdyrdy

Hytaýyň Döwlet eýeçiligindäki “First Automotive Works” (FAW Jiefang) ýük awtoulag öndüriji kompaniýasy sürüjisiz agyr ýük awtoulaglaryny görkezdi. Kompaniýa täze sürüjisiz “L3”, “L4” we “J7” agyr ýük awtoulaglaryny hödürledi.

“FAW” kompaniýasy Amerikanyň emeli aň kompaniýasy bolan “PlusAI” tarapyndan işlenip düzülen “L3” sürüjisiz ýük awtoulag modeliniň 2023-nji ýylda täjirçilik taýdan ulanylmagyna garaşylýan “L4” modeliniň esasyny düzjekdigi mälim etdi. “L4” has ýokary derejede awtomatlaşdyrylan model bolup, adatça sürüjiniň gözegçiligini talap etmeýär.

Kompaniýanyň “J7” modeli ýedi kamerany, bäş millimetr tolkun radary we yşyklandyrylan radary, şeýle hem awtopilot ulgamyny özünde jemlär. Awtomatiki usulda geçmek, zolagyň üýtgemegi, ýoluň ortaça tizligi, we päsgelçiliklerden gaça durmak ýaly birnäçe aýratynlyklary bar.

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle