TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Elektrik ulaglary üçin Hytaýda zawod gurar

Ýaponiýanyň “Honda” kompaniýasy Gün energiýasyndan we beýleki dikeldilýän energiýa çeşmelerinden peýdalanyljak zawod üçin Hytaýda 3,49 milliard ýuan (takmynan 525 million dollar) möçberinde maýa goýum özleşdirer.

Hytaýda awtoulag öndürýän we satýan golçur kärhanasy bolan “GAC Honda Automobile” elektrik ulaglary öndürmek üçin täze zawodyň gurluşygyna başlandygyny habar berdi.

Hytaýyň Guandžou şäherinde 400 müň inedördül metr meýdanda täze elektrik awtoulag öndürýän zawod gurlar.

Desganyň önümçilik kuwwatynyň ýylda 120 müň birlik bolmagy meýilleşdirilýär we 2024-nji ýylda önümçilige başlamak maksat edinilýär.

“Honda” kompaniýasy şol bir wagtda Hytaýyň başga bir kärhanasy bolan “Dongfeng Motor Group” bilen bilelikde bu ýurtda 2024-nji ýylda ulanmaga beriljek elektrikli ulaglary öndürýän zawody hem gurýar.

Ýapon awtoulag öndürijisi Hytaýda her ýyl awtoulag öndürmek kuwwatyny takmynan 16% ýokarlandyryp, 1,73 milliona ýetirmegi meýilleşdirýär.

 

Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle