TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandy

Ispaniýanyň çempionatynda “Real Madrid” bilen “Barselona” toparlarynyň arasyndaky özara duşuşyk “El Klasiko” ady bilen bellidir. “El Klasiko” duşuşygynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Real Madrid” toparyna 3:1 hasabynda utuldy.

Ispaniýanyň çempionatynyň 7-nji tapgyrynda möwsüminiň ilkinji “El Klasiko” duşuşygynda “Real Madrid” topary ýeňiş gazandy. “Realyň” ýeňiş gazanmaga bolan islegiň duşuşygyň ilkinji minutlaryndan göründi. Oýnuň 5-nji minutynda Walwerde “Real Madridi” 1:0 hasabynda öňe geçirdi. “Barselonanyň” bu gola jogaby gijikmedi. Duşuşygyň 8-nji minutynda 17 ýaşly Ansu Fati “Barselonanyň” duşuşykdaky ýeke-täk goluny geçirdi. Şeýlelikde ol “El Klasiko” duşuşyklarynda tapawutlanan iň ýaş futbolçy derejesine eýe boldy. Mundan ozal bu derejä “Real Madridli” Winisius eýe bolupdy.

Duşuşygyň birinji ýarymy 1:1 hasabynda tamamlandy. Oýnuň kikinji ýarymynda Ramos 11 metrlik jerime urgusyny dürs ýerine ýetirip, “Real Madrid” toparyny 2:1 hasabynda öňe geçirdi. Duşuşygyň 90-njy minutynda Luka Modriç tapawutlanyp, “Real Madridiň” 3:1 hasabynda ýeňmegine öz goşandyny goşdy.

DUŞUŞYK BARADA GYZYKLY MAGLUMATLAR:

  • “Real Madrid” möwsümiň ilkinji “El Klasikosynda” ýeňiş gazandy. Madridliler üçin soňky döwürde bu örän seýrek duş gelýän ýagdaýdyr. Mundan ozal 2014-nji ýyldaky çempionatyň birinji ýarymyndaky “El Klasiko” duşuşygynda ýene-de “Real” 3:1 hasabynda utupdy.
  • “Real Madrid” yzly-yzyna 2 duşuşykda, ýagny çempionatda “Kadisden”, Çempionlar ligasynda “Şahtýordan” ýeňlenden soňra başardy.
  • Federiko Walwerde “El Klasikoda” ilkinji gezek tapawutlandy.
  • Ansu Fati “El Klasikonyň” iň ýaş tapawutlanan oýunçysy boldy. Ol 17 ýaşynyň içinde tapawutlanmagy başardy. Şeýle hem Ansunyň goly “Barselona” toparynyň “E Klasikodaky” 400-njy goly boldy.
  • Serhio Ramos “Real Madrid” toparynyň düzümindäki 99-njy goluny geçirdi.
  • Messi ýene-de “El Klasikoda” tapawutlanyp bilmedi. Ol eýýäm 2018-nji ýyldan bäri tapawutlanyp bilmeýär.
  • “El Klasikodaky” utuşlar “Real Madridiň” peýdasyna boldy. “Realyň” ýeniş gazanan duşuşyklarynyň sany 98-e deň boldy. “Barselonanyňky” 96-da galdy. Topar 52 gezek deňme-deň oýnadylar.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle