TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergide Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada gaýtadan halkara bäsleşigi yglan edýär

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler 2022-nji ýylyň 21-nji dekabryna, sagat 18-00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-64-77, 44-63-00, 44-63-37, 44-64-14.

 

Ýene-de okaň

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Aşgabat şäherinde Stomatologiýa merkezi gurlar

Teswirle