TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergide Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada gaýtadan halkara bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler 2023-nji ýylyň 3-nji martyna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheri Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-64-77, 44-63-00, 44-64-55, 44-63-37.

Ýene-de okaň

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Bäsleşik:Ha­ryt­lar, iş­ler we hyz­mat­lar bi­len üp­jün edi­ji­le­ri saý­lap al­mak

Ata Watan Eserleri

Teswirle