Eğitim, Sağlık ve Spor alanlarında Atamalar gerçekleşti

Dün Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan yardımcılarının atanmasından sonra, Hükümetin diğer üyelerinin atanması başladı. Türkmen Lideri bugün, eğitim, sağlık ve spor alanlarında Bakanlar Kurulu üyelerinin ve diğer yetkililerinin atamasını gerçekleştirdi.

İşte Yeni Atamalar:

  1. Türkmenistan Bilim Bakanlığına Agamıradov Pürlü
  2. Türkmenistan Sağlık ve Tıp Sanayi Bakanlığına Annanepesov Nurmuhammet
  3. Türkmenistan Spor Devlet Komitesi Başkanlığına  Kömekov Toylu
  4. Türkmenistan Kültür Bakanlığına Gülşat Orazmuhamedova
  5. Türkmenistan Yüksek Denetim Kurulu Başkanlığına Gılıcov Çari atanmıştır.

atanmıştır.

Türkmen Liderinin Kararıyla,

  1. Gülşat Orazmuhamedova, Aşkabat Belediye Başkanı yardımcısı görevinden alınmıştır.
  2. Hanmuradov Gurtniyaz Magtumkuli üniversitesi Rektörü görevinden alınmıştır.
  3. Orazdurdiyeva Bayramgül Bilim Bakan yardımcısı görevinden alınarak, Magtumkuli üniversitesi Rektörü görevine atanmıştır.

Bugün Bakanlar Kurulunun eğitim, sağlık ve spordan sorumlu Başkan yardımcısı S. Toyluyev Başkanlığında, bu sektörlerin yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi ve Devlet Başkanının talimatları ele alındı.

Türkmenistan Hükümeti, 10 Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı, 21 Bakan ve 27 Devlet İdaresi Başkanlarından oluşmaktadır. Atamalar devam etmektedir.

Yeni Hükümetin diğer üyeleri  hakkındaki atamalardan anında haberdar olmak için bizi Line hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Hesabımıza katılmak için https://line.me/R/ti/p/@vsi3560q       linke  tıklamanız yeterlidir. 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar