JEMGYÝET

Döwlet migrasiýa gullugyndan bildiriş

2019-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap Köneürgenç, Akdepe, Boldumsaz, Ruhubelent, Saparmyrat Türkmenbaşy etraplaryň we Könürgenç şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň Köneürgenç şäher bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy         : Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň ýagtylyk köçesiniň 8-nji jaýy.

Telefon     : +993 (347) 3-67-49.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri