No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 3:21
No menu items!
Home DURMUŞ Türkmenistan ýokanç kesellere garşy göreşmek meýilnamasyny kabul etdi

Türkmenistan ýokanç kesellere garşy göreşmek meýilnamasyny kabul etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy göreşmek baradaky meýilnamasynynyň kabul edilmegine bagyşlanyp metbugat brifingi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy, BMG-niň Ilat gaznasynyň wekili Ýelena Panowa, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýa Sebit Merkeziniň baştutany Natalýa German, ÝHHG Aşgabatdaky merkeziniň Başlygy Natalýa Drozd bilen bir hatarda Türkiýäniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral, daşary ýurtly ilçiler, ýerli we daşary ýurtly metbugat gulluklarynyň habarçylary gatnaşdy.

 

“Atavatan Turkmenistan” halkara žurnalynyň hem gatnaşan bu metbugat brifinginde şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň kabul edilendigi bellenilip geçildi.

Şeýle hem metbugat brifinginde Türkmenistanyň Prezidentiniň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Adham Gebreýesusa iberen hatynda ilatyň saglygyny goramak we ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy göreşmek üçin Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan görülýän çäreler baradaky maglumat Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde kabul edilendigi bellenilip geçildi.

Bu resminama BMG-niň resmi dillerinde çap edilip, bu Guramanyň ähli agza ýurtlarynyň arasynda resmi taýdan ýaýradyldy.

Bu metbugat brifingine dünýäniň 17 döwletinden 20-den gowrak daşary ýurtly habarçylar wideo konferensiýa arkaly gatnaşdy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dag depesindäki muzeý

Samsun şäheriniň 1100 metrlik oba ýerinde ýerli ýaşaýjy tarapyndan döredilen muzeý bu ýere gelýänleri geçmişe alyp barýar. Nebýan dag ýolunyň ugrunda 1100 metr beýiklikde...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

“Total” kompaniýasyndan Hazar deňziniň türkmen bölegine uly gyzyklanma

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ýurdumyzyň we «Total» fransuz kompaniýasynyň wekilleriniň onlaýn görnüşindäki duşuşygy geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri...

Türkiýe we Türkmenistan: Meredowyň Çawuşogly bilen duşuşygy

Şu gün, 2020-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikler wideokonferensiýa...