No menu items!
26/09/2020 4:08
No menu items!
Home DURMUŞ Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi’nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dili Kurumu Haberleşme üyeliğine seçilmiştir.  Bununla ilgili bilgi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dili Kurumu Başkanlığı  Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü Başkanı  Prof.Dr. Gürer Gülsevin imzalı 30.07.2020 tarihli Dr. Sarıyev’a yazılan yazıda bulunmaktadır.

“Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin www.atavatan-turkmenistan.com  sitesinin Köşe yazarlarından olan Dr. Sarıyev kişisel  Facebook hesabından  yeni görevi için aşağıdaki paylaşımı yapmıştır:

“Bir Türkmen Türk’ü olarak belirtmek isterim ki; başöğretmen Mustafa Kemal’in kararıyla kurulan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi vasfıyla çalışmaktan ve Türk diline sahip çıkmayı öğreten büyük önder Atatürk’ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu’nun haberleşme üyeliğine seçilmekten onur duyuyorum.

Bu iki şeref abidesi kurumda sorumluluk almanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Bu vesileyle beni Türk Dil Kurumu’nun haberleşme üyeliğine teklif eden ve onaylayan Bilim Kurulu üyelerine ve kurum yöneticilerine teşekkür ederim.”

 

Dr. Berdi Sarıyev’in  “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin www.atavatan-turkmenistan.com   sitesinde yayınlanan yazılarını okumak için tıklayınız!

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýagty durmuşa bolan ýagşy umyt

Bilimleriň we söýgüniň birleşmegi bu hadysalaryň tebigatyna has gowy düşünmäge mümkinçilik berýär. Söýgi arkaly bilimiň aýratynlyklaryna, bilim arkaly söýginiň aýratynlyklaryna düşünmäge mümkinçilik berýär. Tejribe...

Halk maslahatynyň mejlisi : öz işini tamamlady

Türkmenistanyň iň ýokary umumymilli forumy bolan – Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Dünýäde häzirki epidemiologiki ýagdaýlaryň nazarda tutulmagy bilen Aşgabat şäherinde badalga berlen Türkmenistanyň...

UEFA Super kubogy “Bawariýanyňky”

Goşmaça wagtyň ahyrynda “Sewilýany” 2-1 hasabynda ýeňen “Bawariýa” UEFA Super kubogynyň çempiony boldy. “Bawariýa” taryhda ikinji gezek UEFA Super kubogyna eýe boldy. Wengriýanyň paýtagty Budapeştde...

Futzal boýunça milli ýygyndy topara täze baş tälimçi bellenildi

Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy topary Kuweýtda geçiriljek Aziýanyň futzal çempionatyna taýýarlyk işlerini ýokary guramaçylykly alyp barýar. Şonuň bilen bagly, futzal boýunça milli ýygyndymyzyň...