Dünýäniň nobatdaky küşt çempiony kim bolar?

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde küşt boýunça dünýä çempiony derejesini almak ugrunda ýaryş dowam edýär. Noýabr aýynyň ahyrynda russiýaly Ýan Nepomnýaşiý bilen norwegiýaly Magnus Karlsen bu ýaryş başlady. Häzirki wagta çenli iki küştçiniň arasynda 5 döw geçirildi. 5 döw deňme-deň tamamlandy. 5 döwden soňra hasap: 2,5:2,5. Dünýäniň çempionyny kesgitlemek üçin 14 … Continue reading Dünýäniň nobatdaky küşt çempiony kim bolar?