TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýäniň köp ulanylýan we köp satylýan akylly telefonlary

“Device Atlas” neşirinde dünýäde köp ulanylýan we köp satylýan akylly telefonlaryň sanawy belli edildi. 2020-nji ýylda iň köp ulanylýan akylly telefonlaryň biri “Apple” kompaniýasynyň 2016-njy ýylda öndüren “iPhone 7” akylly telefony bolly.

Häzirki wagtda iň köp satylýan akylly telefonlar “Apple” kompaniýasynyň “iPhone 11” we “XR” görnüşleri boldy. Şeýle hem “iPhone 8”, “6” we “X” görnüşli akylly telefonlar iň köp ulanylýan telefonlaryň hatarynda durýar.

“Apple” kompaniýasyndan başga, Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasynyň dürli görnüşdäki akylly telefonlary köp ulanylýan telefonlaryň sanawyna girýär. Hat-da dünýäniň köp ýurtlarynda “Samsung” kompaniýasynyň “Samsung S8” we “S9” görnüşli akylly telefony ulanyjylara has hem gerekli boldy.

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle