TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Dünýäniň iň uzyn hyýaryny ýetişdirdi

Höwesjeň bagban Sebastýan Suski dünýäniň iň uzyn hyýaryny ösdürip ýeti’dirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi saýtynda bellenilip geçilipdir.

Bagban hyýaryň üýtgeşik görnüşini Sautgempton şäherindäki ýyladyşhanada ösdürip ýetişdirdi. Onuň uzynlygy 113.4 santimetr. Olzaky rekorddan 6,4 santimetr uzyndyr.

Sebastýan 7 ýyldan bäri has uly möçberdäki dürli gök-bakja önümleri we miweleri ýetişdirmek bilen meşgullanýar. Ol Ýewropanyň ägirt uly bakja önümlerini öndürijiler assosiasiýasynyň meýletinçisidir. Şeýle hem Uly kädi arkalaşygynyň halkara hünärmenidir.

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 10-11-nji iýun aralygy

Türkmenistanyň ajaýyp eserleriniň Italiýada sergisini guramak meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Teswirle