Dünýäniň iň uly göwheri Dubaýda görkeziler

Auksionda satylmagy meýilleşdirilýän dünýäniň iň uly ak göwheri 26-29-njy mart aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde görkeziler. 228.31 karatlyk göwher 11-nji maýda Ženewadaky meşhur auksion öýi “Christie’s” auksionynda satylar. Auksionda bu gymmatbaha daşyň bahasy azyndan 30 million dollar bilen açylmagyna garaşylýar. Bu ak reňkdäki göwher Dubaýda, Taýpeýde, Taýwanda we ABŞ-nyň … Continue reading Dünýäniň iň uly göwheri Dubaýda görkeziler