TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Dünýäniň iň kiçi sygry

Pakistanyň Karaçi şäherinde “Queen” ady berlen sygyr 58 santimetr boýy bilen dünýäniň iň kiçi sygry hasaplanýar. Onuň eýesi bu sygry Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek üçin ýüz tutdy.

58 santimetr boýy bilen köpleriň ünsüni eken bu sygyr dünýäniň iň kiçi sygry derejesine eýe bolar.

Mundan ozalky rekord Bangladeşdäki “Rina” atly sygra degişlidi. Ýöne bu sygryň aradan çykmagy bilen “Queen” atly sygyr bu derejä dalaşgär bolup durýar.

 

 

FIFA Ekwadory dünýä çempionatdan çykarýar

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle