TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýäniň iň kiçi skeýtiniň satuwyna başlandy

Tehnologiýanyň çalt depginlerde ösmegi bilen ulag ulgamyndaky önümçilik hem köp dürlüliligi bilen hemmeleri haýran galdyryp barýar. Muňa Ýaponiýada öndürilen skeýti görkezmek bolar. Ol şäher ýerindäki hereketde hakyky üstünlik bolup biler.

Ýaponiýanyň «Cocoa Motors» kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän «Walkcar» (“Ýöreýän ulag”) atly dünýäniň iň kiçi skeýtiniň söwdasyna başlaýar. Suratdan hem görnüşi ýaly ol noutbuk ululygynda.

Bu enjamyň uly bolmadyk akkumulýatory 7 kilometr menzil geçmäge ukyplydyr. Iň ýokary tizligi sagatda 16 kilometre deňdir. Onuň agramy 2,9 kilogram.

Ýaponiýada eýýäm bu enjam üçin sargyt kabul edilip başlandy. Onuň bahasy 1844 dollara deňdir.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle