TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dünýäniň iň gymmat brendleri

“2020 BrandZ Top 100 Global” markalaryň sanawy täzelendi. Şoňa laýyklykda ABŞ-da ýerleşýän elektron söwda hasaplaýyş kompaniýasy bolan “Amazon” ýyllyk 32 göterim ösüş bilen 416 milliard dollara barabar bolup, dünýäniň iň gymmatly markasy bolmagyny dowam etdirýär. Ýene-de bir tehnologiýa ägirtleriniň bir bolan “Apple” kompaniýasy sanawda ikinji orny eýeledi

“WPP” we “Kantar” tarapyndan şu ýyl 15-nji gezek taýýarlanan “Brandz Top 100 Global Markalar” sanawy  üçin “Bloomberg”-de 51 bazardan 17 müň 500-den gowrak marka gözden geçirildi we geçirilen gözlegde dünýädäki 3,8 million adamdan alnan müşderileriň düşünjeleri içgin seljerildi.

Sanawyň ilkinji 25-ligine girýän kompaniýalar aşakdakylar:

25 – “Xfinity” — Marka bahasy: 46,9 milliard dollar.

24 – “Starbucks” — Marka bahasy: 47,7 milliard dollar.

23 – “PayPal” — Marka bahasy: 48,4 milliard dollar.

22 – “Disney” — Marka bahasy: 48,8 milliard dollar.

21 – “Nike” — Marka bahasy: 49,9 milliard dollar.

20 – UPS — Marka bahasy: 50,7 milliard dollar.

19 – “Louis Vuitton” — Marka bahasy: 51,7 milliard dollar.

18 – “Moutai” — Marka bahasy: 53,7 milliard dollar.

17 – SAP — Marka bahasy: 57,5 ​​milliard dollar.

16 – “The Home Depot” — Marka bahasy: 57,5 ​​milliard dollar.

15 – “Marlboro” — Marka bahasy: 58,2 milliard dollar.

14 – IBM — Marka bahasy: 83,6 milliard dollar.

13 – “Coca Cola” — Marka bahasy: 83 milliard dollar.

12 – “Verizon” — Marka bahasy: 94,6 milliard dollar.

11 – AT&T — Marka bahasy: 105,8 milliard dollar.

10 – “Mastercard” — Marka bahasy: 108,1 milliard dollar.

9 – “Makdonalds” — Marka bahasy: 129,3 milliard dollar.

8 – “Facebook” — Marka bahasy: 147,1 milliard dollar.

7 – “Tencent” — Marka bahasy: 150,9 milliard dollar.

6 – “Alibaba” — Marka bahasy: 152,5 milliard dollar.

5 – “Visa” — Marka bahasy: 186,8 milliard dollar.

4 – “Google” — Marka bahasy: 323,6 milliard dollar.

3 – “Microsoft” — Marka bahasy: 326,5 milliard dollar.

2 – “Apple” — Marka bahasy: 352,2 milliard dollar.

1 – “Amazon” — Marka bahasy: 415,8 milliard dollar.

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle