TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýäniň iň garry pili

78 ýaşyndaky pil dünýäniň iň garry Aziýa pili hökmünde Ginnesiñ rekordlar kitabyna giriziler. “Soman” atly pil Hindistanyň saglygy dikeldiş merkezinde saklanýar. Ol derýada suwa düşmäge halaýar we noýbadan şeýle hem tüwiden taýýarlanan naharlar bilen iýmitlenýär.

Bir günde takmynan 150 kilogram töwerek nahar bilen iýmitlenýär. Bu jandaryň häzirki wagtda saglyk ýagdaýynyň gowudygyny, sag gözüniñ görüş ukyby pese gaçýandygyny saglygy dikeldiş merkeziniñ işgärleri belläp geçýärler.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

 

 

 

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle