Dünýäniň iň garry kosmos syýahatçysy

Mälim bolşy ýaly, şu iýul aýynda dünýäniň iň baý adamy Jeff Bezos kosmos syýahatçylygyny amala aşyrar. Oňa bu syýahatçylykda ýoldaş boljak tapyldy. Ol hem ABŞ-ly 82 ýaşly zenan uçarman Uolli Fank boldy. Ol hormatly myhman hökmünde çagyryldy. Bezosyň eýeçiligindäki “Blue Origin” kompaniýasynyň işläp düzen “New Shepard” kosmos gämisi bilen  20-nji … Continue reading Dünýäniň iň garry kosmos syýahatçysy