TEHNOLOGIÝA

Dünýäniň iň çalt simsiz zarýad alýan telefony yglan edildi

«Oppo Reno Ace 2» dünýädäki simsiz zarýad alýan akylly telefonlaryň arasynda tapawutlanyp, ilkinji bolmagy başardy. Bu akylly telefon aprel aýynyň 20-sine Hytaýda satuwa çykarylar. «Oppo Reno Ace 2» akylly telefonynyň bahasy 570 amerikan dollardan başlar. Bu telefon 30 minudyň dowamynda doly zarýad almaga ukyplydyr. «Oppo Reno Ace 2» akylly telefonunyň ýady we içki serişdeleri müşderileriň sargydyna görä kesgitleniler. «Oppo Reno Ace 2» akylly telefonlary birnäçe göze gelüwli, owadan öwüşginli reňkler bilen alyjylara gowşar.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt