TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýäniň ilkinji trillioneri kim bolar?

ABŞ-nyň “Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezosyň baýlygy yzygiderli ýokarlanan ýagdaýynda ol dünýäde ilkinji trillioner bolup biler. Bu barada ABŞ-nyň köp sanly neşirlerde beýan edilýär.

“Comparisun” kompaniýasynyň seljermesine görä, “Amazon”-yň baş direktory eýýäm täze ada eýe bolup başlady. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, Bezos 2026-njy ýyla çenli trillioner bolup biler. Bu hasabat kompaniýanyň soňky 5 ýyldaky ýyllyk ösüşiniň ortaça göterimi bilen berk baglanyşyklydyr. Soňky 5 ýylda Bezosyň emlägi ortaça 34 göterim ösdi. Şeýle hem, koronawirusyň ýaýramagy sebäpli ykdysady çökgünligiň bardygyna garamazdan, Bezosyň kapitalynyň ösmegini dowam etdirýändigi bellärliklidir. Sebäbi “Amazon” platformasy arkaly önümlere we hyzmatlara isleg bildirýänleriň sany barha köpelýär.

Bezosyň şahsy kapitaly 143 milliard dollar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 28 milliard dollar artdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle