Dünýäniň ilkinji trillioneri kim bolar?

Dünýäniň öňdebaryjy maýa goýum banklaryndan biri bolan “Morgan Stenli” bankynyň hasaplamalaryna görä, 241 milliard dollar baýlygy bilen dünýäniň iň baý adamy bolan Ilon Maskyň dünýäniň ilkinji trillioneri bolmagy mümkin. Hünärmenler 50 ýaşly telekeçiniň kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň kosmos senagatynda maýa goýumlaryna uly täsir edendigini we dünýäniň iň gymmatly kompaniýasy bolup … Continue reading Dünýäniň ilkinji trillioneri kim bolar?