TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Onlaýn sergi öz işine başlady

Häzirki wagtda bütin dünýäde ähli pudaklara sanly ulgam giňden ornaşdyrylýar. Şu günler adamlaryň oturan ýerlerinde medeniýetli dynç almaklary we wagtlaryny peýdaly zatlara sarp etmek maksady bilen Awstriýanyň paýtagty Wenada sanly görnüşdäki onlaýn sergi hepdeligi öz işine başlady. Onda sungat eserleri, suratlar, wideolar we maglumatlar ýörite web sahypa ýerleşdirildi. Sergini gurnaýjylar Wenadaky serginiň web sahypasyna günde 2500-ä golaý adam görýändigini habar berýärler. Wenadaky sanly görnüşdäki sergi 9-njy aprelde öz işini tamamlar. Bu sergi Germaniýanyň Berlin şäherinde 11-16-njy aprel aralygy onlaýn görnüşde geçiriler.

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle