SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Birleşen Arap Emirlikleriniň syýahatçylyk mekany Dubaý şäheri ýene-de bir özboluşly desganyň gurluşygyna girişdi. Şäheriň yslam we haýyr-sahawat işleri boýunça departamenti dünýäniň ilkinji ýüzýän metjidiniň gurluşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Umumy bahasy 15 million dollara barabar boljak metjidi 2024-nji ýylda ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar.

Bu desga dyn syýahatçylygyny ösdürmek babatda möhüm desgalaryň birine öwrülip, Dubaýa gelýän jahankeşdeleriň sanyny artdyrmaga gönükdirilen taslamadyr.

Özboluşlylygy bilen tapawutlanjak metjit 3 gatly bolup, onuň 2 gaty suwuň aşagynda gurlar. Desgada sapaklar geçmek üçin zallar ýerleşdiriler. Metjitde birbada 50-75 adamyň ybadat etmegi üçin mümkinçilik dörediler.

 

Ýene-de okaň

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar

Türkmenistanyň nobatdaky saglyk ulgamyndaky üstünligi