TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýädäki iň gymmat elektrikli awtoulag taýýar

Birnäçe ýyl bäri ady dünýä dolan dünýäniň iň gymmat elektrik giper awtoulagy “Aspark Owl” ilkinji eýesine gowşar. Bahasy 3,4 million dollar bolan ýapon markasynyň aýratynlyklary awtoulag söýüjileri haýran galdyrýar. Diňe 50 sanysy öndüriljek “Aspark Owl” elektrik awtoulagy ilkinji eýesi üçin eltip bermäge taýyn.

Aralygy 450 kilometre çenli geçmäge mümkinçiligi bar bolan ulagyň iň ýokary tizligi 400 kilometre deňdir. “Aspark” kompaniýasy ulagyň batareýa paketiniň ýakyn wagtda täzelenjekdigini aýdýar. Ulagyň beýikligi bary-ýogy 99 santimetrdir.

“Aspark Owl”  4 sany elektrik hereketlendirijisi bilen işläp, bary-ýogy 1,7 sekuntda 0-dan 100 kilometre çenli tizlige ýetip biler. “Tesla” kompaniýasynyň garaşylýan modeli bolan “Roadster” 0-dan 100-e çenli tizlenmegi üçin 1,9 sekunt wagt gerek bolar.

Italiýada öndüriljek elektrik awtoulagy her bir müşderi üçin ýöriteleşdiriler. Ilkinji ulagyň eýesi entek yglan edilmedi.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle