No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/08/2020 8:19
No menu items!
Home DÜNÝÄ Jeki Çandan million ýuanlyk baýrak

Jeki Çandan million ýuanlyk baýrak

Dünýä belli hytaýly kino aktýor Jeki Çan Hytaýda dörän täze wirusa garşy derman serişdesini oýlap tapan adama 1 million ýuan (197 müň dollar) möçberinde pul baýragyny berjekdigini mälim etdi. Bu barada “The Straits Times” gazeti habar berýär.

– ylym we tehnologiýa wirusa garşy göreşmekde möhüm rol oýnaýar. Men ýaly, adamlar hem gysga wagtda bu wirusa garşy dermanyň tapyljakdygyna ynanýar. Bu dermany oýlap tapan kim bolsa-da, isle adam ýa-da gurama bolsun, şoňa minnetdarlyk hökmünde 1 million ýuan pul baýragyny bermek isleýärin – diýip, Jeki Çan “Weibo” atly jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi.

Çeki Çanyň baş keşpde surata düşen “Awangard” (“Öňde baryjy”) atly täze filminiň görkezilişi iň soňky pursatda täze wirus sebäpli ýatyrylypdy.

Hytaýyň Uhan şäherinde ýüze çykan bu wirusa resmi taýdan “NCP — “täze koronawirus pnewmoniýa» keseli diýlip at berildi. Hytaý bilen bir hatarda dünýäniň ähli ýurdunda bu wirusa garşy göreş alnyp barylýar. Hytaýyň Maliýe ministrligi bu wirusa garşy göreşmek üçin 71,85 million ýuan (10,26 milliard dollar) möçberinde pul serişdesini bölüp berdi. Pul serişdeleri ähli raýatlaryň saglyk hyzmatlary üçin peýdalanylar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Arkalaşan Daş Aşar : Ot almaga gelen ýaly

Arada goňşylarymyzyň biri gelip, köp aýak çekmän, turmak bilen boldy. Men oňa nägilelik bilen: -Munyň-a, goňşy, “Ot almaga gelen ýaly” bolaýdy-la. Ine-gana oturyp çaýlaşmalydy-da –...

3-nji Nusga: “ Köni / könilik törü”

Altynjy mysal (KB №355): köni törü / doğrudan doğruya kanun/ göni töre.   Bu kün toğdı tegli törü ol köni, bu ay toldı tegli kut ol...

Hepdelik täleýnama (9-15 awgust)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Indi hamallara doly dynç almagyň wagty geldi. Öňümizdäki hepde siz maşgalaňyz bilen öýde oturyp süýji-süýji söhbetler edip, durmuşyň hözirini görmelisiňiz....

Çaga diýeniňi däl, edeniňi gaýtalar

«Çagam mähirli bolsun, ýalan sözlemesin, işeňňir bolsun, kitap okasyn» diýseňiz, oňa görelde boluň. Sebäbi çaga diýeniňizi däl, edeniňizi gaýtalar... Görelde bolmak Her ene-ata çagasy üçin dünýäniň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen-german hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip, diplomatlar...

ABŞ-da nebit önümçiligi azalýar

ABŞ-da nebitiň öndürilişi soňky 40 ýylyň içindäki iň pes derejä çenli düşdi. Muňa Ýer ýüzünde nebite bolan gyzyklanmanyň azalmagy täsirini ýetirýär. Tutuş ýarym ýyllap yzygiderli...

Natan Ake “Mançester Siti” toparyna geçdi

Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň resmi web sahypasynda öň Angliýanyň “Premýer-ligasynda” başga bir toparda - “Bornmutda” oýnan futbolçy Natan Ake bilen şertnama baglaşylandygyny habar berildi. Bellenilişi...

Türkmenistan we Germaniýa : COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip,...