8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:43
Home Dünýä Çin, Türkmenistan’dan 1 milyon maske satın aldı

Çin, Türkmenistan’dan 1 milyon maske satın aldı

Çin, Türkmenistan’dan 200 bin dolar değerinde 1 milyon adet tıbbi koruyucu maske satın aldı. Bu konuyla ilgili açıklama, Türkmenistan Devlet Emtia ve Hammadde Borsası’ndan yapıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı ve Medikal Sanayi işletmelerinde üç katmanlı tek kullanımlık maskeler (tutucu ile) üretildi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, Çin, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu maske sıkıntısı yaşamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, salgını uluslararası öneme sahip bir acil durum olarak kabul etti ve hastalığa COVID-2019 ismi verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre, ülkede 68.500 hastalık vakası kaydedildi, 1.665 kişi öldü. Ancak, olumlu haberler de var.

Çin Devlet Sağlık Komitesi temsilcisi Mi Feng’e göre, Çin’de üç hafta boyunca koronavirüslü kritik hastaların oranı sayısının yüzde 15.9’dan yüzde 7.2’e düştü ve bu da hastalıkla mücadele çabalarının etkinliğini gösterdi.

SON HABERLER

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?