TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Dünýä ykdysadyýeti” dersinden Açyk halkara Internet olimpiadasy geçirildi

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda “Dünýä ykdysadyýeti” dersinden Açyk halkara Internet olimpiadasy geçirildi.

Bu zehin bäsleşigine ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary bilen bir hatarda, birnäçe daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň talyplary hem gatnaşdy.

Olimpiadada jemi 38 sany baýrakly ýer yglan edilip, olar 8 – birinji, 10 – ikinji we 20 sany üçünji ýerden ybarat boldy.

Bäsleşigiň netijeleri boýunça iň gowy netijeleri Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Кazan Federal uniwersitetiniň, Belarus alyjylar jemgyýetiniň söwda-ykdysady uniwersitetiniň talyplary görkezdiler.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle