No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 5:23
No menu items!
Home DÜNÝÄ Täze “Mulan” filmi haçan görkeziler

Täze “Mulan” filmi haçan görkeziler

Dünýä belli “Disneý” studiýasynyň öňümizdäki hyýaly we drama žanrlary esasynda döredilen “Mulan” atly filmi dowam edýän COVID-19 pandemiýasy sebäpli görkeziliş dabarasy awgust aýyna yza süýşürildi. Bu film üçin 200 million dollar çykdajy edildi. “Mulan” filmi indiki aýda tapgyrlaýyn açylmagy meýilleşdirilýän teatrlaryň uly ekrana çykjak ilkinji Golliwud filmi bolmagyna garaşylýar. Gadymy hytaý gahrymanynyň rowaýatyna esaslanyp döredilen “Mulan” Disneýiň 1998-nji ýyldaky şol bir animasiýa filmi bilen bagly filmdir. Bu film şu ýylyň awgust aýynyň 21-ine tomaşaçylara ýetirilmegine garaşylýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

«Altyn asyryň» yklym ýaryşyndaky duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşde geçiriler

Türkmenistanyň futbol boýunça çempiony «Altyn asyr» futbol toparynyň AFK-nyň kubogy ― 2020-niň çägindäki duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşde geçiriler. Aziýanyň Futbol konfederasiýasy özüne agza assosiasiýalaryň wekilleri...

Bruno Fernandes Ronaldonyň yzyndan ýetdi

Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň portugaliýaly futbolçysy Bruno Fernandes bassyr 2 aýdan bäri “Premier Ligada” aýyň futbolçysy saýlandy. Bu üstünligi bilen ol ildeşi Kristiano Ronaldonyň...

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak...

Lukman maslahat berýär

Lukmanlar ýurdumyzda edermen babadaýhanlar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän gök we bakja önümleri ýygy-ýygydan iýmegi maslahat berýärler. Çünki peýdaly önümler adamyň immun ulgamyny güýçlendirýär. Şeýlelikde adam...