No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 6:25
No menu items!
Home DÜNÝÄ Dünýäniň iň gymmat ýurtlary

Dünýäniň iň gymmat ýurtlary

Her ýyl dünýäniň iň abraýly žurnaly hasaplanýan “CEOWORLD” tarapyndan Ýer ýüzündäki iň gymmat ýurtlaryň sanawy taýýarlanýar. Bu sanawda şol ýurtlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gymmatlylygy göz öňünde tutulýar. Dünýäniň iň gymmat ýurtlaryň sanawynda öňdeligi Ýewropanyň hem-de Aziýanyň ýurtlary eýeledi.

Täjirçilik žurnaly 132 ýurduň görkezijileri bilen tanyşdy. Şol görkezijileriň hatarynda  ýaşaýyş, geýinmek, taksi nyrhlary, jemgyýetçilik hyzmaty, internet, azyk önümleri, ulag we daşarda nahar edinmek ýaly ölçegler bar.

Şolaryň netijesi boýunça öňdäki orundaky ýurtlar şeýle:

1 – Şweýsariýa

2 – Norwegiýa

3 – Islandiýa

4 – Ýaponiýa

5 – Daniýa

6 – Bahama adalary

7 – Lýuksemburg

8 – Ysraýyl

9 – Singapur

10 – Günorta Koreýa

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Soňky netije…

“Mançester Siti” toparynyň maliýe taýdan dogruçyl oýuny üçin iki ýyllyk UEFA guramasyna gatnaşmazlyk hukugy ýatyryldy diýip, Sport Arbitraž kazyýeti mälim etdi. Şeýle hem “Mançester...

Zidanyň tälimçiligindäki 500-nji goly

Ispaniýanyň çempionatynyň 35-nji tapgyrynyň oýnunda “Real” öz meýdançasynda “Alawes” toparyny kabul etdi. Duşuşykda Madrid topary 2-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Oýnuň 11-nji minutynda Karim Benzemanyň jerime...

Parižde ýüzýän kinoteatr

Fransiýanyň paýtagty Parižde koronawirus epidemiýasy sebäpli belli bir aralygy goramak maksady bilen awtoulaglarda kino tomaşa etmäge mümkinçilikler döredildi. Awtoulagly kinoteatr, awtoulaglar bilen konsert we...

“La Ligada” aýyň iň gowy oýunçysy

“La Liganyň” resmi “Twitter” sahypasynda iýun aýynyň netijelerine görä, iň gowy oýunçyny yglan edildi. Oňa “Real Madridiň” hüjümçisi Karim Benzema mynasyp boldy. Benzema, Fransiýanyň “Lion”...