Dünýä taryhynda yz goýan zenanlar

Taryhda aň-düşünjeleri, akyllary , özüne bolaen ynamlylygy bilen tapawutlanýan zenanlar sanasak sanabermeli. Öz hereketleri bilen öňe saýlanyp, taryhda yz goýan zenanlaryň käbirini agzap geçsek ýerlikli bolar. Billie Jean King sportuň tennis görnüşi agzalanda ilkinji göz öňümize gelýän zenanlardandyr. Tennis boýunça ortaça 67 medalyň eýesi bolup, taryha adyny altyn harplar bilen … Continue reading Dünýä taryhynda yz goýan zenanlar