TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Dünýä tanymal boksçy sport ýoluny tamamlady

WBC boýunça iň pes agram çempiony Waenhong Menaýotin professional sport ýoluny tamamlanandygyny habar berdi.

Waenhong Menaýotin bu barada eden çykyşynda: “Çykyşymy tamamlasam dogry bolar öýdüpdim. Bedenimi menden gowy bilýän ýok, şonuň üçin men boksdan daşlaşýaryn we şikeslerimi bejermek isleýärin. Meni goldaýanlaryň hemmesini gutlaýaryn. Maňa beren goldawlaryň üçin sag bolsun aýdýaryn” diýip, belledi

34 ýaşly taýlandly boksçy karýerasynda 54 tutluşykda 54 ýeňiş gazandy. 2018-nji ýylda Floýd Meýwezeriň rekordyny täzeläp, 51 ýeňiş rekordyny täzeledi. Amerikaly Floýd ýitgisiz 50 ýeňiş gazandy. Menaýotin 2014-nji ýylyň noýabr aýynda meksikaly boksçy Oswaldo Nowoany ýeňip, WBC dünýä çempiony boldy. Menaýotin ähli tutluşyklaryny öz ýurdunda geçirdi.

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle