MEDENIÝET

“Dünýä gözeli – 2024” bäsleşiginiň ýeňijisi mälim edildi

Ýer şarynyň iň owadan zenany hökmünde Çehiýanyň wekili Kristina Pyşkowa saýlandy. Hindistanyň meşhur Mumbaý şäherinde “Dünýä gözeli – 2024” bäsleşigi geçirildi. 

Bu bäsleşikde Çehiýadan gatnaşan 24 ýaşyndaky Kristina Pyşkowa ýeňiji boldy. Ol hukuk fakultetinde okaýar hem-de hukuk we işewürlik dolandyryjylygy ugrunda bilim alýar. Şol bir wagtda moda we meýletinçilik işleri bilen meşgullanýar.

Tanzaniýada garyp çagalar üçin özüniň iňlis dili mekdebini açdy. Dünýä gözeli bäsleşiginiň ýeňijisi 4 dilde  – iňlis, polşa, slowak we german dillerinde gürläp bilýär. Aýdym diňlemegi halaýar, käbir saz gurallary çalýar. Şeýle hem ata münmegi gowy görýär. Özüne ýol-ýörelge edinen güýçli zenany – Koko Şaneldir.

Kristina Pyşkowa  “Dünýä gözeli” bäsleşigine gatnaşyp, ýeňiji bolaan ikinji çehiýalydyr.

Bu gezekki bäsleşige 115 döwletden gyzlar gatnaşyp, ikinji orny Liwandan Ýasmin Zaýtun eýeledi.

Ýene-de okaň

“Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly noýabr aýynda geçiriler

“Owaz”- durşy bilen aýdym-saz    

Ata Watan Eserleri

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy