TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Dünýä çempionatynyň kubogy dünýäni aýlanýar

Şu ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda Katar döwletinde geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň kubogy dünýä syýahatyna çykdy. Her gezek dünýä çempionatynyň öňüsyrasynda dünýä kubogynyň özboluşly syýahaty guralýar.

Däp bolan syýahat çäresi mynasybetli Kataryň paýtagty Dohada baýramçylyk dabarasy guraldy. Oňa müňlerçe janköýer gatnaşdy. Şu ýylyň ahyrynda bu ýerde Ýakyn Gündogarda ilkinji gezek dünýä çempionaty geçirilýär.

Dabaranyň esasy myhmanlarynyň hatarynda iki gezek dünýä kubogyny gazanan braziliýaly Kafu hem bar.

Şeýlelikde, dünýä çempionatynyň kubogy 54 ýurda aýlanyp çykar. Şol ýurtlaryň arasynda dünýä çempionatyna gatnaşjak 32 döwlet hem bar.

 

Ýene bir bazar işläp başlady: “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” Söwda Merkezi

Ýene-de okaň

Katar-2022: Messili Argentina 1/8 finala çykdy

Dünýä çempionatynyň ilkinji zenan emini

Saud Arabystany dünýä çempionatyny gurnamakçy

Teswirle