Dünýä belli ýazyjynyň ýanýoldaşy aradan çykdy

Dünýä belli ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň ýanýoldaşy Mariýa Aýtmatowa aradan çykdy. 79 ýaşyndaky Mariýa Aýtmatowa Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde ýogaldy. Mariýa Aýtmatowa halkara derejesindäki köp sanly baýragyň eýesi bolan Çingiz Aýtmatowyň ikinji aýalydyr. Çingiz Aýtmatow bilen Mariýa Aýtmatowa 1980-nji ýylda durmuş gurupdy. Olaryň bir ogly we bir gyzy bar. Mariýa … Continue reading Dünýä belli ýazyjynyň ýanýoldaşy aradan çykdy