TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýä adaty durmuşa dolanýar

― 27-nji maýda Dubaýyň sport zallary we kinoteatrlary gaýtadan işläp başlar. Ilkinji tapgyrda olara ir sagat 6-dan gije 23-e çenli işledilmäge rugsat berildi.

— Moldowa hökümeti halkara demir ýol, awia we awtobus gatnawlary boýunça çäklendirmeleriň haçan tamamlanjakdygyny yglan etdi. Resmi maglumatlara görä, 30-njy iýundan soňra daşary ýurtlylaryň Moldowa Respublikasyna girmegine rugsat berler.

— BSGG koronowirusyň gelip çykyş çeşmesini takyk öwrenmek üçin Hytaýa bilermenleriň uly toparyny ugradar.

— Ýaponiýada käbir çäklendirmeler doly tamamlandy, şol sanda adamlara köçä çykmak gadaganlygy hem bütinleý ýatyryldy.

— Çernogoriýanyň hökümeti ýurtda koronowirus bilen kesellänleriň ählisiniň sagalandygyny habar berdi.

— Ispaniýanyň hökümeti 1-nji iýuldan başlap, ýurda daşary ýurtly syýahatçylaryň girmegine rugsat berer.

— Gresiýada kafe, restoran we barlar işläp başlady.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle