TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dubaý ýerde “Aýa” meňzeş myhmanhana gurýar

Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) ýerleşýän Dubaý şäherinde dünýäniň ýene-de bir sany ägirt uly taslamasy durmuşa geçirilýär. 5 milliard dollarlyk taslama 4000 otagly myhmanhana bolar we ýerdäki Aýy başdan geçirmek isleýänler üçin gapylaryny açar.

Kanadaly telekeçi Maýkl Henderson häzirki wagtda dünýäniň iň beýik binasy we beýleki üýtgeşik binagärlik ýerleri bolan Dubaýda 30 metr beýik binanyň üstünde 274 metr beýiklikdäki Aýyň nusgasyny gurmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi.

Ýene-de okaň

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Ilkinji sürüjisiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň täze ýolbaşçysy

Teswirle