SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dubay-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Dubay-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar. Bu barada Türkmenportal neşiri habar berýär. Birleşen Arap Emirliklerindäki Türkmenistanyň raýatlarynyň getirjek bu ýörite gatnaw 13 Maý 2021 senesinde ýerli sagat bilen 21:00 Dubaýdan ugrar we 14 Maý 2021 senesinde ýerli sagat bilen 00:30 –da Türkmenabat Halkara howa menziline geler.

Mälim bolşy ýaly soňky döwürde birnäçe halkara ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar we biz saýtymyza bular barada habarlary yzygiderli ýerleşdirip durýarys.

THY ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň uly Roždestwo arçasynyň çyralary ýakyldy

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar