“Dragon Oil” kompaniýasy Türkmenistan bilen täze şertnama baglaşar

Hazar deňziniň türkmen kenaryny özleşdirmek, hususan-da önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyk esasynda “Çeleken” şertnamalaýyn çägini özleşdirmek işlerini netijeli dowam etdirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçildi. Şunuň bilen baglylykda “Dragon Oil Türkmenistan LDT” kompaniýasy bilen … Continue reading “Dragon Oil” kompaniýasy Türkmenistan bilen täze şertnama baglaşar