Döwletjan Ýagşymyradow nobatdaky tutluşygyna çykar

Başa-baş göreş boýunça türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow “Bellator 268” ady bilen geçiriljek MMA duşuşyklarynyň çäklerinde nobatdaky tutluşygyna çykýar. Tutluşyklar 16-njy oktýabrdan 17-nji oktýabra geçilýän gijede ABŞ-nyň Arizona ştatynyň Finiks şäherinde geçiriler. Şonda ildeşimiz garyşyk söweş sungatynyň ussady, şwesiýaly Karl Albrektsson bilen güýç synanyşar. Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow “Bellator” kompaniýasy bilen şertnama … Continue reading Döwletjan Ýagşymyradow nobatdaky tutluşygyna çykar