TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Döwletjan Ýagşymyradow “Bellator” reýtingindäki ornuny berkitdi

Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow häzirki wagtda çykyş edýän “Bellator” ýaryşynyň çäginde türgenleriň sanawyndaky ornuny berkitdi.

Ýarym agry agramda çykyş edýän türkmen türgeni täze reýtinde 6-njy orny eýeledi. Bu ugurda birinji orun rus türgen Wadim Nemkowa degişlidir. Ikinji orunda Kori Anderson, üçünji orunda bolsa, Fil Dewis barýar.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň martynda Döwletjan Ýagşymyradow «Bellator 292» ýaryşynyň çäginde litwaly Julius Englikas bilen nobatdaky tutluşygyna çykdy. ABŞ-nyň San-Hose şäherinde geçirilen ýaryşda üstün çykan türkmen türgeni 20-nji ýeňşini baýram etdi.

33 ýaşyndaky Döwletjan Ýagşymyradow 2020-nji ýylyň dekabrynda “Bellator” ýaryş guramaçylary bilen şertnama baglaşypdy we ol bu guramanyň çäginde çykyş edýän ilkinji türkmen türgenidir.

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle