Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyz Aşgabadyň günorta böleginde Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, medeniýet we sungat ussatlarynyň, döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy. Milli Liderimiz toý bagyny kesip, dabara mynasybetli ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň döredijilik toparlarynyň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzy wasp edýän aýdym-sazly … Continue reading Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi