Dolandyryş Merkezı: dynç alyş möwsüminiň aýratynlyklary

Döwlet Baştutanymyz mejlisde saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowa ýüzlenip, Dolandyryş merkeziniň Awazada ýerleşdiriljek ýerini kesgitlemegi, onuň düzümini tassyklamagy we orunbasary bellemegi tabşyrdy. Bu merkeze ministriň özi ýolbaşçylyk eder. Şeýle hem raýatlarymyzyň howpsuz dynç almagyny üpjün etmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamak we tassyklamak üçin hödürlemek tabşyryldy. Käbir aýratynlyklar: «Awaza» … Continue reading Dolandyryş Merkezı: dynç alyş möwsüminiň aýratynlyklary