Doha’da Türkmenistan-Katar İş Forumu Düzenlendi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un 15-16 Mart tarihlerinde yapılması beklenen Katar ziyareti öncesinde Türkmenistan-Katar İş Forumu düzenlendi. St.Regis Doha otelinde düzenlenen forumun kapsamında Türkmenistan’ın ekonomide kazandığı başarılar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Katar işadamlarına Türkmenistan’ın tekstil, enerji ve diğer alanlardaki potansiyeli hakkında bilgi verildi. Türkmenistan Tekstil Bakanlığı bünyesinde bulundurduğu 70’den fazla fabrika ile Türkiye, ABD, Rusya, Avrupa, Kanada başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Gelecekte bu alandaki üretim faaliyetlerinin arttırılması ve daha fazla ülkeye ihracat yapılması planlanıyor.

Kimya sanayi sektörünün geliştirilmesi için büyük yatırımlar yapılıyor. Bu alanda teknik iyot, brom ve brom ürünleri, kostik soda, klor ve klorlu ürünler dayalı bir üretimin tesis edilmesi için büyük projeler hayata geçirilecek.

İnşaat malzemelerinin üretimi için de dev yatırımlar öngörülmektedir. Çimento fabrikaları, cam ve cam ürünleri, seramik tuğla gibi üretim tesislerinin inşa edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bunun yanı sıra elektronik sanayinin gelişmesi, ev aletleri ve tarım makineleri üretimi için imkânların oluşturulması öngörülmektedir.

Öte yandan, Türkmenistan’da medikal sektörün geliştirilmesine de büyük önem verilmektedir. Ülkede çok sayıda çeşitli ilaçların üretilmesi ve ihraç edilmesi hedefleniyor.

Türkmen Firmaları, Katar’a ihracat Gerçekleştirecek

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’ne üye Türkmen firmalar, Katarlı işadamlarına kendi projelerini tanıttı. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin üye 16 bin işadamı bulunuyor.

Türkmen işadamları inşaat, tarım, gıda, ticaret, eğitim ve hizmet sektöründe önemli faaliyetlerde bulunuyor. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin kurumlarında ve fabrikalarında 160 bin iş alanı oluşturuldu.

Türkmenistan’ın iç piyasasını gıda ürünleri ile tatmin eden Türkmen firmalar, Katar’a da yüksek kalitedeki gıda ve diğer ürünleri ihraç etmeye hazır. 

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

2016 yılında Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’ne üye firmalar tarafından 2 milyar dolar değerinde 140’dan fazla inşaat projeleri teslim edildi. Türkmen inşaat firmaları Moldova’da kreş, Rusya’nın Astrahan Bölgesinde 190 öğrenci kapasiteli okulun inşasını sürdürüyor.

Türkmenistanlı işadamları Katarlı ortaklarını sanayi, inşaat, tarım, turizm sektörlerinde projelere yatırım yapmaya ve ortak üretim tesislerini kurmaya davet etti.

İş Forumunun Önemli Gündem Maddesi: Enerji

 Doha’daki İş Forumunun önemli gündem maddelerinin birisini enerji sektöründeki işbirliği teşkil etti. Türkmenistan’ın enerji kaynaklarının rezervi 71 milyar ton petrole eşdeğerdir. Bunun 53 milyar tonu karada, 18 milyar tonu ise denizdedir.

Türkmenistan tespit edilen doğalgaz kaynakları bakımında dünyada 4.sırada bulunmaktadır. Yabancı ve bağımsız araştırma kurumu Gafney, Cline&Associates’in bilgilerine göre, sadece Galkınış doğalgaz sahasının rezervi 26,2 trilyon metreküp tahmin edilmektedir.

Türkmenistan’da 180’den fazla petrol ve doğalgaz yatağı açıldı. Orta Asya’nın en önemli doğalgaz ihracatçılarından Türkmenistan, bu alandaki ihracatını arttırmak için önemli potansiyele sahiptir.

Hazar Denizi’nin Türkmen kıyısında enerji kaynaklarına zengin. Ulusal ve uluslararası uzmanların tahminlerine göre, Hazar’ın kıyısında 12 milyar ton petrol ve 6,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Halihazırda, ürün paylaşımı anlaşması kapsamında 5 deniz blokunda yabancı şirketler faaliyet gösteriyor.

Çin ve İran’a doğalgaz ihraç eden Türkmenistan, TAPİ projesiyle Güney Asya ülkelerine doğalgaz ihracatını gerçekleştirmek istiyor.

Öte yandan, iş forumu kapsamında bir dizi ikili görüşmeler yapılacak.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar