Dünyanın enerji devleri, Türkmenistan’da

Dünyanın önemli doğalgaz kaynaklarına sahip olan Türkmenistan'da 21. Uluslararası Petrol-Gaz Fuarı açıldı. 7-9 Aralık tarihlerinde açık kalacak olan fuara, 20’den fazla ülkeden 60 civarında enerji şirketleri katılıyor.

Türkmenistan Türkmennebit kurumu ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa düzenlediği organizasyona, ABD, Rusya, Çin, Japonya, Türkiye, İran, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Çek, Romanya, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Ukrayna, Singapur gibi ülkelerden önde gelen petrol ve doğalgaz şirketleri katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın kutlama mesajı okundu. Sayın Devlet Başkanı mesajında, sözkonusu petrol ve gaz forumunun enerji alanında işbirliğinin yeni formatlarını geliştirmek için önemli bir zemin oluşturacağını kaydetti. 

Türkmenistan’ın enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğunu söyleyen Türkmen Lider, son yıllarda enerji kaynaklarının üretilmesi, yeniden işlenmesi, dünya pazarına güvenilir ve istikrarlı ulaştırılması konusunda devasa çalışmaların yapıldığını ifade etti. Galkınış doğalgaz sahasının sanayiye kazandırılması yönünde birçok projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Sayın Devlet Başkanı, dünya piyasasında rağbet gören ürünlerin üretimi için tesislerin inşasına devam ettirildiğini belirtti.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Türkmenistan Lideri, doğalgazın dünya piyasasına ulaştırılması için bir takım projelere imza atıldığını, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattının inşasının devam ettiğini, bunun yanı sıra doğalgazı sadece boru hatları ile ihraç etmekle kalmayıp, ülkede yeniden işleyerek, dünya pazarına çeşitli ihraç ürünlerini üretmek alanında önemli yatırımların yapıldığını ifade etti.

Fuarda, Türkmenistan’ın petrol-gaz imkanları ve potansiyelleri sergilenirken, ayrıca petrol-gaz arama, üretim, işleme, taşıma ve petrol-gaz cihaz ve teknolojileri üreten yabancı şirketler stand açtı.

Öte yandan, uluslararası organizasyon kapsamında konferansta düzenlendi. Konferansa 38 ülkeden 160 heyet katılıyor. Asya, Avrupa ve Amerika’dan gelen enerji uzmanları, bölgedeki enerji potansiyelini ve Türkmenistan’ın Orta Asya ve Hazar bölgesindeki enerji imkânları doğrultusunda sunumlar yaptı.

Bugünkü günde Türkmenistan’da binden fazla enerji yatakları varken, bunun 200 civarındaki yatakta arama çalışmaları yapılıyor. Türkmenistan, ilgili yabancı şirketleri bu alanda işbirliğine davet ediyor. Türkmemnistan yatakların araştırılmasınaa, orada sanayi tesislerinin kurulmasına büyük önem vermektedir. Ancak, bu alandaki işbirliğinde son teknolojilerin kullanılması için ayrrı bir önem taşımaktadır. Çevreye zarar vermeden doğalgaz üretiminin yapılması öngörülmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar