Dünya Türkmenleri Aşkabat’ta buluştu

Dünya Türkmenleri Birliği'nin 19. konferansı, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta başladı. Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra kurulan Dünya Türkmenleri Birliği, her sene Bağımsızlık Bayramının arefesinde Aşkabat’ta bir araya geliyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un imzaladığı Karar kapsamında bu sene düzenlenen Dünya Türkmenleri Birliği’nin 19.konferansına dünyanın 16 ülkesinde; Rusya, İngiltere, Almanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran, Afganistan, Pakistan, Belarus, Ukraina, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkelerden Türkmenler katıldı.

Dünya Türkmenleri Birliği Konferansı, dünyanın çeşitli bölgesinde yaşayan Türkmenlerin arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Halihazırda, 14 ülkede Dünya Türkmenleri Birliği’nin 27 temsilciliği bulunuyor.

Son yıllarda Dünya Türkmenleri Birliği’nin temsilcilikleri arasındaki münasebetler çeşitli alanlarda daha da güçlendi. Eğitim, kültür, sanat ve özel sektörde önemli çalışmalar yapıldı. Yurtdışı temsilciliklerde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, Türkmenistan’ın başarıları anlatılıyor.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkmenlerin arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Türkmen Lideri, yurtdışı ziyaretlerinde o ülkede bulunan Türkmen vatandaşları ile buluşarak, onlara destek vermektedir.

Bu sene Aşkabat’taki Mekan Köşkü’nde düzenlenen törende, dünya Türkmenlerinin arasındaki münasebetlerin bundan sonra da arttırarak devam ettirilmesi konusu değerlendirildi. İsveç, Afganistan, Türkiye, İran, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelerden gelen Türkmenler konuşmaslarında Türkmenistan’ın elde ettiği başarıları ile gurur duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca, Türkmenistan Hükümeti’nin Afganistan’a sağladığı insani yardımlar dolayısıyla Sayın Devlet Başkanı’na teşekkür edildi.

Konferans kapsamında bazı Türkmenlere Türkmenistan’ın Bağımsızlığı’nın 25.yılı dolayısıyla jubile madalya takdim edildi.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar