Dünya liderleri, Türkmenistan’a geliyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 1.Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın birçok ülkesinden cumhurbaşkanları, başbakanlar, başbakan yardımcıları, bakanlar, uluslararası örgüt temsilcileri Türkmenistan’a akın ediyor.

Sayın Devlet Başkanı, bugün itibariyle Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, AGIT Genek Sekreteri Lamberto Zanniyer, Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, Özbekistan Başbakan Birinci Yardımcısı Rusta Azimov, Tüm dünyadaki nakliyecilerin çatı kuruluşu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto ile görüştü.

Görüşmelerde genelikle ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca, taraflar Aşkabat’taki Uluslararası Ulaştırma Konferansı’nın öneminden bahsettiler. Bu alandaki işbirliği olanaklarını değerlendirdiler.

Sayın Devlet Başkanı, Pakistan Başbakanı ile Asya Uluslararası ulaştırma koridoru, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı gibi önemli projeleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

AGIT Genel Sekreteri, Türkmen Lideri ile görüşmesinde, Türkmenistan'ın bölge için önemini vurguladı ve Afganistan'ın ekonomik açıdan kalkınmasında Türkmenistan'ın katkılarını takdir etti. 

Türkmen lider, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ile Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattının önemine değinerek, bu hattın ekonomik olarak avantajlı bir proje olduğunu ve Asya’nın güvenliği ile istikrarı bakımından önemli olduğunu ifade ettiler.

Türkmenistan Lideri ile İRU Genel Sekreteri, Orta Asya ve Hazar Havzası’nda yeni ulaştırma koridorlarının oluşturulmasına yönelik konuları değerlendirdi.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar