Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden Türkmenistan’a takdir

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Genel Direktörü Dr. Monique Eloit, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a bir mektup gönderdi. Bu mektupta, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü üyesi olarak, Türkmenistan’ın yüksek uluslararası standartları uygulamak için istekli olduğu ve bu konuda Orta Asya'da bir lider olduğu kaydedildi. Uluslararası örgüt, Türkmenistan’ın veteriner hizmetleri faaliyetlerini takdir etti.

 Türkmenistan ile yakın işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Dr. Monique Eloit mektubunda, Türkmenistan Hükümeti ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü arasında 22 Mayıs 2016 tarihli anlaşma çerçevesinde 2017 yılındaki Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nı düzenlemek amacıyla Türkmenistan’da at hastalıklarından serbest bölge oluşturulduğunu ve 15 Mart 2017 tarihinde bunun ilan edildiğini belirtti.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Türkmenistan’ın at hastalıklarının kontrol altında tutulması ve veteriner hizmetleri alanında kazandığı büyük başarıları takdir ettiğini kaydeden Monique Eloit, Türkmenstan ile 2013 yılından bu yana işbirliğinin daha da güçlendirildiğini ifade etti.

Monique Eloit, Türkmenistan ile bilgi toplama alanında ortak işbirliği yapıldığını ve bunun örgütün resmi internet sitesinde yer aldığını söyleyerek, Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nın başarılı geçeceğine inandığını belirtti.

Dün Aşkabat’ta gerçekleştirilen Uluslararası Ahalteke Atçılık Birliği’nin 7.Olağan toplantısında, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Orta Asya Bölge Direktörü Kazimiras Lukauskas, Türkmen Lideri’ne Türkmenistan at hastalıklarından serbest ülke olduğunu kanıtlayan sertifikayı takdim etmişti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar