Dünya Bankası: Türkmenistan Ekonomisi Yüzde 6,5 Büyüyecek

Dünya Bankası, 2017 yılı için ülkeler bazındaki büyüme rakamlarını açıkladı. Uluslararası mali kuruluşun hazırladığı raporda, Orta Asya’nın son yıllardaki hızlı büyüyen ülkesi Türkmenistan’da 2017 yılında ekonomide yüzde 6,5 oranında bir büyüme tahmin edildiği belirtildi. 2016 yılında Türkmenistan gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) yüzde 6,2 oranında büyüme rakamına ulaşmıştı.

Dünya Bankası, 2017 yılı için dünya ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılasındaki büyüme tahminleri hazırladığı rapor ile duyurdu. Dünya Bankası tarafından yayınlanan ‘Global Ekonomik Perspektifler’ raporunda, Türkmenistan’ın ulusal ekonomisinde önümüzdeki yıllarda gözle görülür bir büyüme gerçekleşecek. 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) yüzde 6,8, 2019 yılında ise bu rakamın yüzde 7’e ulaşması bekleniyor.

Türkmenistan British Petroleum (BP) rakamlarına göre, doğalgaz rezervi bakımından dünyada 4.sırada bulunuyor. Türkmenistan Hükümeti, ulusal ekonominin sadece enerji sektörüne bağlı kalınmaması için bir dizi hamleler yaptı. Ülke ekonomisinde çeşitlendirilmeye gidilerek, sanayi sektörüne ağırlık verildi. Tekstil başta olmak üzere gaz kimya, inşaat malzemeleri üretimi, çeşitli petrol ürünlerinin üretimi için büyük yatırım projelerine imza atılıyor.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Öte yandan, Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2017 yılında orta derecede hızlanarak yüzde 2,7'ye ulaşacağı tahmin etti.

Ayrıca, raporda Türkiye’nin 2017 yılında %3, 2018 yılında ise %3,5 ve 2019 yılında ise %3,7 büyüyeceği tahmininde bulunuldu. WB, 2016 yılında Türkiye ekonomisinde birçok sıkıntı yaşanmasına karşın %2,5 büyüdüğünü belirtti.

2016 Yılında Türkmenistan Ekonomisi Yüzde 6,2 büyüdü

2016 yılında Türkmenistan ekonomisi yüzde 6,2 oranında büyüdü. Söz konusu dönemde sanayi alanında yüzde 1,2, inşaatta yüzde 4,4, ulaştırma-iletişimde yüzde 10,5, ticarette yüzde 14,3, tarımda yüzde 11,6 ve hizmet sektöründe yüzde 10 oranında büyüme rakamlarına ulaşıldı.

2016 yılının Ocak-Aralık aylarında perakende ticarette yüzde 16,9 oranında büyüme gerçekleşti. Temel gıda ürünleri ve kamu hizmetleri fiyatlarında istikrarlı durum söz konusu.

Büyük ve orta ölçekteki bütün kamu kurum ve kuruluşlarda 2015 yılıyla kıyaslandığında maaşlar yüzde 9,2 oranda arttı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar