TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýäniň iň uly uçarynyň ilkinji uçuşy

Henize çenli Ukrainanyň «Mriýa» uçary dünýäniň iň uly uçary hasaplanylýardy. Ululygy we kuwwaty boýunça rekordlary täzelän «Roc Stratolaunch» uçary ýakynda ilkinji uçuşyny amala aşyrdy.

«Microsoft» korporasiýasynyň wekili Pol Allen we meşhur uçar taslamaçysy Pol Allen tarapyndan işlenip düzülen arzan bahaly emeli hemralary we kosmiki enjamlary daşamak üçin niýetlener.

Alty dwigatelli ägirt uçar 13-nji aprelde daň bilen Los-Anjeles şäherindäki howa menzilinden asman giňişligine göterildi. Şeýlelikde, şol gün dünýäniň iň uly uçarynyň belende göterilen güni hökmünde hasaba alyndy. Uçaryň ganatlarynyň uzynlygy 117 metre ýetýär. Umumy agyrlygy 540 tonna barabar bolan täze uçar 230 tonna ýük göterip biler.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle